Priser

Priser

Passbilder
4 stk: 299 kroner.

Utefotografering
750 kroner (maksimalt en time)

Jeg bruker ofte området på Holmen (rett under Steinkjerbrua) som fotosted.
Gi beskjed om Dere vil fotograferes et annet sted!

Studiofotografering

Portrettfotografering med svart eller hvit bakgrunn.

1 person: 500kr

2-4 personer: 750kr

Maksimal fotograferingstid: 30 minutter.

Reklame/næringsoppdrag
950 kroner per time + MVA.
Eventuelle transportkostnader tilkommer.

Kopiering

Priser per kopi på høykvalitets fotopapir:

A5: 100 kroner
A4: 250 kroner
A3+: 350 kroner
A2: 500  kroner

Jeg kan også printe bilder i det høyde/bredde-formatet du ønsker.
(Maksimal papirstørrelse er 59 x 42 cm)

Digitale kopier:
250 kr per fil.