Satser på malt

Med gamle juicetanker fra Røra fabrikker har samboerparet Tyson Weaver og Bodil Oust bygget opp et flunkende nytt malteri i Levanger. Maltet skal selges som et eksklusivt nisjeprodukt og bidra til å gjøre brygging av håndverksøl helnorsk.