Norges Midtpunkt

Jeg har laget seks små videosnutter for Norges Midtpunkt i Steinkjer. Det er liten tvil om at dette er et flott område!

Sensorer kan hindre brann

Sensorteknologi kan varsle gårdbrukere og brannvesen langt tidligere enn tradisjonell brannvarsling. Les saken her.