Fotografering på Holmen i Steinkjer i dag. Ta kontakt hvis du er interessert i fotografering ute eller i studio. Priser fra 750 kroner.