Mære landbruksskole vil bli Norges første nullutslippsgård.
Se hvordan de skal gjøre det her:

https://www.nationen.no/landbruk/maere-kan-bli-norges-forste-moderne-nullutslippsgard/